Jesteś tutaj: Bip -> Organizacja
Organizacja

ORGANY SZKOŁY

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski
  • Pracownicy administracji i obsługi

 

Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Szkoły.

Szkołą kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Zawiercie.