Jesteś tutaj: Bip -> Status prawny
Status prawny

Pełna nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 w Zawierciu
Adres: ul. Zarzecze 2, 42-400 Zawiercie.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Zawiercie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Sosnowcu.
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zawierciu jest placówką publiczną, jednostką budżetową.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz statutu szkoły.