Jesteś tutaj: Bip -> Rejestry
Rejestry

W szkole prowadzony jest rejestr i ewidencja spraw wg jednolitego rzeczowego wykazu akt.

szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich
 • duplikatów
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr pracowników
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje: środków czystości, materiały do remontów i napraw konserwatora,
 • przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr upoważnień
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.