Sposób załatwiania spraw
  • sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów w godzinach pracy jednostki,
  • korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
  • sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  • sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem
    postępowania administracyjnego.

tel./fax (32) 67 22752